Rådgiveruddannelse & Advisor Academy

Fælles strategisk approach, opdaterede værktøjer og større gennemslagskraft. Udfordringerne er tit store for interne rådgiver-funktioner. Vi tilbyder skræddersyede uddannelsesforløb, der matcher jeres udfordringer, jeres organisatoriske virkelighed og rådgivernes kompetencer. Med udgangspunkt i jeres cases kan vi skærpe rådgivernes gennemslagskraft, effekten af rådgivningen og styrke afdelingens position i organisationen.
Det behøver ikke være timetungt, vi tror mere på høj-intensiv træning henover længere tid, så vi skærper rådgiverkraften for alvor. Ring, så kan vi drøfte, hvad der skal til hos jer, og hvilket design, der matcher bedst.

I en stor international virksomhed har vi for eksempel designet et akademi for deres rådgivere, der både sikrer et fælles sprog i fælles skarpt fokuserede træningspas, hjælper enkelte dele af rådgivergruppe med træning af specifikke kompetencer og guider den individuelle udvikling.

I en stor offentlig organisation har vi designet en rådgiveruddannelse, der samler rådgiverne på tværs af organisationens mange lokationer og opdaterer de grundlæggende kompetencer, så alle kan gribe Rådgiverens 5 P’er. Positionere sig klogt og stærkt, så tilliden opbygges. Give stærkt og effektiv produkt-, proces- og person-rådgivning og sidst, men ikke mindst levere rådgivning med høj parathed. En rådgiver venter ikke kun ved røret eller indbakken, men er klar-parat til at rådgive, når anledningen er der.

5 p'er
5 p'er

Sagt om os

“Jeg har samarbejdet med Anne Katrine Lund og Sascha Amarasinha i forbindelse med et internt kompetenceforløb, der skulle styrke de centrale kommunikationskonsulenters rådgiverevner. Forløbet var en vekselvirkning mellem teori og praktiske øvelser og bygget op omkring en konkret rådgivercase, som hver enkelt kursist fik sparring og feedback på. Jeg oplevede både Anne Katrine og Sascha som utrolig inspirerende, fagligt dygtige og gode til at formidle deres erfaring videre. Især i de individuelle seancer, der går helt tæt på den enkelte rådgivers gennemslagskraft, er teamet bag Rådgiver!Nu eminente til at give feedback og kortlægge de mere subtile menneskelige aspekter, der er på spil. Dertil kommer en stor portion empati og faglig indlevelse i vores organisation – der til sammen gav et udbytterigt forløb af høj kvalitet.”

Nanna Lise Vester, Kontorchef, Odense Kommune, Borgmesterforvaltningen, Web & Fælles Kommunikation

“Anne Katrine og Sascha har gennemført et skræddersyet rådgivningsforløb med høj faglighed for kommunikationsrådgiverne i Region Hovedstaden. På 4 intensive formiddagsmoduler satte de fokus på rådgivernes kompetencer i forhold til positionering, parathed, produkt-, person og procesrådgivning. Og siden har vi haft to opsamlingsmoduler for at holde bevidstheden høj og sikre fortsat bevidsthed om værktøjer og vaner.

Vi fik et super godt – stramt og fagligt veltilrettelagt – forløb med relevant indhold, engagerede og dygtige undervisere, der har en god, varieret og inddragende undervisningsform. Vi fik et kursus, der styrker rådgivernes refleksion over handlerum, deres mandat og egne styrker som kommunikationsrådgiver. Et kursus med gode, konkrete og særdeles brugbare værktøjer, der kan overføres direkte til de opgaver, som vi har som kommunikationsrådgivere i regionen. Jeg kan kun give Anne Katrine og Sascha mine varmeste anbefalinger.”

Lotte Thorn, Sektionschef, Samfunds- og Medarbejderkommunikation, Center for Kommunikation, Region Hovedstaden